19 feb. 2012

DEBERES DOS PEÓNS

Os peóns están obrigados a transitar pola beirarrúa salvo que esta non exista ou non se poida andar por ela; neste caso poderán transitar pola beiravía e, se non a hai, pola calzada, pero sempre polo lado esquerdo no seu sentido de circulación1.
Cando os peóns transiten pola beiravía ou pola calzada, farano sen entorpecer a circulación e aproximándose o máximo posible ao bordo dereito.
Cando se transite de noite por unha vía fóra de poboación ou con condicións meteorolóxicas adversas, deberemos levar posto un elemento luminoso reflector homologado que nos faga visible a 150 m de distancia para os vehículos que se acheguen.

LEMBRA QUE:
O alumnado, no horario de inverno, debería levar elementos reflectores cando se dirixen ao centro ou á parada de autobús. En moitas ocasións transitan pola beiravía, insuficientemente iluminada, poñendo en perigo a súa vida.

Cando levemos un grupo de nenos e teñamos que transitar con eles de noite por unha calzada, ademais de poñerlles cadanseu elemento reflector, no lado máis próximo ao centro da calzada deberemos levar luces para precisar a nosa situación e as dimensións do grupo; estas serán de cor branca ou amarela diante e vermella detrás.
Para atravesar unha calzada farase por onde existan pasos de peóns debidamente sinalizados e cumpriranse sempre as seguintes regras:
 • Obedecer o semáforo para peóns, se o hai.
 • Se quen regula o tráfico é un axente, obedecer as súas indicacións.
 • Nos resto dos pasos de peóns2, aínda tendo preferencia, cruzar só cando a distancia e a velocidade dos vehículos que se aproximen permitan facelo con seguridade.
 • Ao atravesar unha estrada, camiñar perpendicularmente ao seu eixe, sen demora, sen deterse nela sen necesidade e sen entorpecer o paso dos demais.
 • Non atravesar as glorietas (hai que darlles a volta).
 • Non facer autostop nas autoestradas nin nas autoestradas.3


  1 Para veren os vehículos de fronte. Con todo, Poderán facelo pola dereita se por motivos de seguridade transitar pola esquerda fose un perigo para a seguridade viaria tanto dos propios peóns coma dos outros usuarios da vía.
  2 Sinalizados coa marca viaria ou co sinal vertical.
  3 Os peóns non poden transitar nestas vías. Os condutores que se sintan apelados deben facer caso omiso desta petición (isto inclúe as explanadas das estacións de peaxe).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Grazas pola visita e o teu comentario!